Firma zajmuje się projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych, w pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów. Wykonujemy również projekty przyłączy oraz modernizacje linii napowietrznych i kablowych SN i nN.

 

   W zakres instalacji elektrycznych wchodzą wszelkie instalacje niskiego napięcia wymagane dla obiektów typu: biurowego, handlowego, magazynowego, przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiekty sportowe i służby zdrowia.

 

Zakres instalacji zewnętrznych:

 

 • przyłącza SN i nn

 • sieci napowietrzne i kablowe SN

 • sieci napowietrzne i kablowe nN

 • stacje transformatorowe wnętrzowe i napowietrzne

 • oświetlenie terenu

 • oświetlenie drogowe

 • iluminacje budynków

 • kanalizacje teletechniczne

 • instalacje fotowoltaiczne

 

 

Przygotowujemy koncepcje rozbudowy sieci SN i nN:

 

 • przebudowy istniejących sieci napowietrznych i kablowych SN i nN

 • zasilania nowych osiedli mieszkaniowych

 

 

Zakres projektów instalacji elektrycznych wewnętrznych:

 

 • systemy zasilania rezerwowego z UPS i agregatów prądotwórczych

 • instalacje rozdzielcze i odbiorcze niskiego napięcia

 • instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego

 • instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych

 • instalacje uziemień technologicznych

 • instalacje odgromowe

 

 

Zakres projektów instalacji teletechnicznych wewnętrznych:

 

 • systemy sygnalizacji alarmowej pożaru oraz oddymiania

 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze

 • instalacje domofonowe i V-domofonowe

 • instalacje dzwonkowe i przyzywowe

 • instalacje RTV i RTV-SAT

 • instalacje detekcji tlenku węgla CO, LPG i innych gazów wg wymagań w danym obiekcie

 

 

Oceny techniczne:

 

 • zbliżenia linii napowietrznych SN do budynków

 • zbliżenia linii napowietrznych nN do budynków

 

 

Adaptacje projektów typowych.

 

Prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie.

 

     Przygotowane przez nas projekty opracowane są z pełną rzetelnością i profesjonalizmem, są zgodne z Polskimi Normami, aktualnymi przepisami i najnowszą wiedzą techniczną. Gwarantujemy ich jakość - są weryfikowane przez wysokiej klasy projektantów oraz posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia. Przygotowujemy pełne dokumentacje projektowe zawierające: projekty, przedmiary, kosztorysy oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót.

ENTAR

PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

 

tel. +48 504 168 351                    e-mail: entar@onet.eu         

KONTAKT

 

Arkadiusz Tracz

FIRMA PROJEKTOWO USŁUGOWA ENTAR

ul. Bielskiego 7/1, 20-153 Lublin

NIP-946-134-52-56

 

tel. 504-168-351

e-mail: entar@onet.eu

 

tel. +48 504 168 351                   e-mail: entar@onet.eu