Firma zajmuje się projektowaniem:

 

 • instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych, w pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów,

 • przyłączy energetycznych ,

 • linii napowietrznych i kablowych sieci energetycznych niskiego i średniego napięcia,

 • stacji transformatorowych wnętrzowych i słupowych,

 • oświetlenia dróg,

 • adaptacji projektów typowych

 

 

Wykonujemy projekty instalacji elektrycznych dla obiektów typu:

 

 • biurowego

 • handlowego

 • magazynowego

 • przemysłowego

 • mieszkaniowego

 • użyteczności publicznej

 • sakralnego

 • sportowego

 • służby zdrowia

 

 

W zakresie instalacji teletechnicznych projektujemy:

 

 • systemy sygnalizacji pożarowej oraz oddymiania

 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze

 • instalacje przyzywowe

 

 

W zakresie swoich usług oferujemy również:

 

 • przygotowywanie dokumentacji do pozwolenia na budowę

 • sporządzanie kosztorysów

 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

 • nadzory autorskie

 

 

     Współpracujemy z wieloma firmami wykonawczymi świadcząc usługi na ich rzecz, ewentualnie posiłkując się ich wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Firma na stałe współpracuje również z dwoma niezależnymi projektantami na zasadach wymiany wiedzy technicznej, konsultacji, oraz optymalizacji przyjmowanych rozwiązań technicznych i weryfikacji wszystkich projektów.

Przygotowujemy pełne dokumentacje projektowe zawierające: projekty, przedmiary, kosztorysy oraz specyfikacje techniczne wykonania 
i  odbioru robót.

     Działamy przede wszystkim na zlecenie PGE Dystrybucja S.A., PKP Energetyka S.A., Architektów, jak również na bezpośrednie zlecenie firm, osób prywatnych oraz wykonawców.

 

     Przygotowane przez nas projekty opracowane są z pełną rzetelnością i profesjonalizmem, są zgodne z Polskimi Normami, aktualnymi przepisami i najnowszą wiedzą techniczną. Gwarantujemy ich jakość - są weryfikowane przez wysokiej klasy projektantów oraz posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia.

ENTAR

PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

 

tel. +48 504 168 351                    e-mail: entar@onet.eu         

KONTAKT

 

Arkadiusz Tracz

FIRMA PROJEKTOWO USŁUGOWA ENTAR

ul. Bielskiego 7/1, 20-153 Lublin

NIP-946-134-52-56

 

tel. 504-168-351

e-mail: entar@onet.eu

 

tel. +48 504 168 351                   e-mail: entar@onet.eu