Ostatnie realizacje:

 

 • Energetyka niskiego napięcia w obszarze LCS Malbork w ramach inwestycji: Projekt i zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 i RTMS/GSM-R wraz z urządzeniami srk warstwy nadrzędnej dla 8 LCS-ów na linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia

 • Projekt budowy urządzeń dystrybucyjnych energii elektrycznej w celu przyłączenia nowego odbiorcy energii elektrycznej: zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Nowy Świat w Lublinie

 • Projekt linii kablowych n.n. 0,4kV do zasilania oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2529L Ochotnica – Kazimierz Dolny – Uściąż w m-ci Kazimierz Dolny

 • Projekt linii kablowych n.n. 0,4kV do zasilania oświetlenia kortów tenisowych w ramach inwestycji: Przebudowa Zespołu Obiektów Kortów Tenisowych w zakresie 4 kortów tenisowych, budynku zaplecza sanitarno – szatniowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Fabrycznej w Świdniku

 • Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych w ramach inwestycji: Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Świdniku

 • Prjekt wewnętrznych instalacji  elektrycznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gojawiczyńskiej 45 i 45b w Lublinie

 

 

Projekty opracowane dla PKP:

 

 • Projekt linii kablowej SN 15 kV; słupowej stacji transformatorowej oraz przyłącza kablowego n.n. 0,4 kV do zasilania budynku administracyjno – biurowego wraz z systemem prześwietlania wagonów w m-ci Gródek k. Hrubieszowa

 • Przystosowanie budynku nastawni Gdynia Chylonia „Chy” dla potrzeb instalacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym

 • Przebudowa odcinka linii SN 15kV oraz n.n. 0,4kV wzdłuż linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk, km. 219,8 – 220,141

 • Projekt przebudowy linii SN 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej w m-ci Niedrzwica Duża gm. Niedrzwica Duża

 • Projekt wewnętrznych instalacji  elektrycznych budynku stacji kolejowej Pyrzowice w ramach inwestycji „Budowa połączenia kolejowego MPL KATOWICE z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice”

 • Przeizolowanie stacji transformatorowej DKK przy ul. Kunickiego w Lublinie z 10 na 15kV

 • Przeizolowanie stacji transformatorowej ST-1 przy ul. Gazowej w Lublinie z 10 na 15kV

 

 

Projekty opracowane dla PGE Dystrybucja S.A.:

 

 • Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV. Budowa słupowej stacji transformatorowej KRZCZONÓW-3. Budowa i przebudowa linii n.n. 0,4 kV z oświetleniem drogowym zasilanych ze stacji KRZCZONÓW-3, Borzęcin KR, Krzczonów Borzęcin oraz demontaż odcinka linii napowietrznej n.n. 0,4 kV zasilanego ze stacji Krzczonów Borzęcin

 • Plan  przebudowy odgałęzienia linii napowietrznej SN 15 kV (powiązanego z linią relacji RS Kraśnik – Blinów) na linię kablową na odcinku od słupa nr 4 do słupa nr 7

 • Projekt przebudowy i budowy linii napowietrznej i kablowej SN 15 kV - relacji: „Świdnik – Turka” (odgałęzienie w kierunku stacji Włóki J.W.) - linii napowietrznej SN 15 kV relacji: „Lubartów – Niemce II” (projektowany punkt radiowy). Projekt przebudowy i budowy linii napowietrznej
  i kablowej n.n. 0,4kV zasilanych z istniejącej stacji Leonów JW.

 • Projekt przebudowy linii n.n. 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej ŁEPKI 2 w m-ci Stare Łepki gm. Olszanka

 • Projekt przebudowy słupowej stacji transformatorowej RUDKA 4 w m-ci Rudka gm. Stara Kornica

 

 

Apteki:

 

 • Plan  instalacji wewnętrznych pomieszczeń apteki przy ul. 1Maja 11 w Nałęczowie

 • Plan  instalacji wewnętrznych pomieszczeń apteki przy ul. Partyzanckiej 4 w Abramowie

 

 

Przychodnie:

 

 • Instalacje elektryczne adaptacji i zmiany sposobu użytkowania istniejącego lokalu mieszkalnego na przychodnię stomatologiczną przy ul. Choiny 9C w Lublinie

 • Projekt Instalacji  elektrycznych przy zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na zespół Gabinetów Specjalistycznych NZOZ SŁUCHMED przy ul. Chodźki 3/8 w lublinie

 

 

Banki:

 

 • Projekt instalacji elektrycznych w budynku Willa Jasna / Ewangelicka w Lublinie dla potrzeb Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej

 • Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku oddziału banku w m-ci Trawniki gm. Trawniki

 

 

Obiekty hotelowe:

 

 • Projekt instalacji elektrycznych zespołu restauracyjno – handlowego z częścią hotelową w Kocku przy ul. Piłsudskiego 19

 

Iluminacje:

 

 • Oświetlenia terenu oraz iluminacji kościoła p.w. Św. Anny przy ul. Lubelskiej w Końskowoli

 

 

Obiekty biurowe:

 

 • Projekt instalacji elektrycznych i p.pożarowych dla budowy dźwigu osobowego, oraz prac budowlanych
   i instalacyjnych w celu dostosowania budynku GDDKiA przy ul. Ogrodowej 21 w Lublinie do aktualnych warunków technicznych w zakresie ochrony pożarowej

 • Projekt instalacji elektrycznych pomieszczeń adaptowanych na potrzeby sekcji przewozów oraz sekcji eksploatacji i utrzymania wagonów na dworcu PKP w Lublinie

 • Projekt instalacji elektrycznych budynku magazynowego z częścią socjalną i biurową w Lublinie przy ul. Zembrzyckiej / Diamentowej

 

 

Obiekty edukacyjne:

 

 • Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych przedszkola oraz oddymiania i awaryjnego oświetlenia klatki schodowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 7-15 w Bychawie

 

 

Obiekty gastronomiczne:

 

 • Projekt instalacji elektrycznych zespołu gastronomiczno – hotelowego w Gościeradowie

 

 

Obiekty medyczne:

 

 • Plan instalacji elektrycznych izby chorych na terenie kompleksu 785 JW.4819 w Lublinie

 • Projekt instalacji elektrycznych Hemodynamiki – Oddział Kardiologii Inwazyjnej II Piętro Bloku C Wojewódzkiego Szpitala w Chełmie

 • Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych gabinetu medycyny estetycznej przy ul. Jutrzenki 18 w Lublinie

 • Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych gabinetu stomatologicznego przy ul. Jutrzenki 18 w Lublinie

 

 

Domy wielorodzinne:

 

 • Projekt instalacji elektrycznych nadbudowy poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – Oficyna 1 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie

 

 

Obiekty sakralne:

 

 • Projekt Rozbudowy Pomieszczeń Klasztornych przy Kościele o. Jezuitów p.w .Św. Piotra w Lublinie przy ul.Królewskiej 9

 • Plan zalicznikowych linii kablowych n.n. 0,4 kV zasilających budynek dawnego szpitala oraz kościoła p.w. Św. Anny. Plan instalacji elektrycznych przebudowywanego budynku dawnego szpitala przy kościele p.w. Sw. Anny przy ul. Lubelskiej w Końskowoli

 

 

Sport i rekreacja:

 

 • Budowy linii kablowych zasilających projektowane oświetlenie zespołu boisk wielofunkcyjnych przy MOSIR Krasnystaw

 • Projekt budowy linii kablowej n.n. 0,4 kV do zasilania oświetlenia boisk sportowych Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Gen. L. Okulickiego w Świdniku - dz. Nr 1633/2

 

 

Sklepy w centrach handlowych:

 

 • Projekt instalacji elektrycznych Salonu Obuwia w Galerii Handlowej OLIMP 4 (Pawilon H20.1)

 

 

Obiekty Kulturalne:

 

 • Projekt instalacji wewnętrznych elektrycznych rozbudowywanego budynku strażnicy OSP w Zakrzówku wraz z adaptacją na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury oraz wielofunkcyjnego budynku urzędu gminy

 

 

Obiekty usługowe:

 

 • Projekt instalacji elektrycznych pomieszczeń piwnic budynku DOKP adaptowanych na sklep muzyczny „Music Dealer”

 • Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz zalicznikowych linii kablowych n.n. 0,4kV do zasilania rozbudowywanego budynku usługowo – handlowego przy ul. Lubelskiej 60 w Lubartowie

 • Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku handlowo – usługowego z lokalami pod wynajem i garażem podziemnym przy ul. Jutrzenki 18 w Lublinie

 

 

Obiekty magazynowe:

 

 • Instalacji elektrycznych Hali Produkcyjno – Usługowej Część Socjalno – Biurowa w Niedrzwicy Dużej przy ul.Spółdzielczej 3

 • Projekt instalacji elektrycznych Hali Magazynowej ORION S.A. przy ul. Mełgiewskiej 80 w Lublinie

 • Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych hali magazynowej z mieszalnią pasz w m-ci Rudka Kozłowiecka Gm. Niemce

 • Projekt wewnętrznych instalacji  elektrycznych modernizacji i remontu budynku firmowego stacji obsługi ELPIE w Lublinie

 

 

Zakłady Przemysłowe:

 

 • Projekt instalacji elektrycznych budynku hali produkcyjnej „SULZER” w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 

 

ENTAR

PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

 

tel. +48 504 168 351                    e-mail: entar@onet.eu         

KONTAKT

 

Arkadiusz Tracz

FIRMA PROJEKTOWO USŁUGOWA ENTAR

ul. Bielskiego 7/1, 20-153 Lublin

NIP-946-134-52-56

 

tel. 504-168-351

e-mail: entar@onet.eu

 

tel. +48 504 168 351                   e-mail: entar@onet.eu